วันศุกร์ที่ 9 เมษายน โยนาห์ 2:7 “อ่อนเพลีย”

เมื่อจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ @ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเจ้า
และคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์
@เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์

Q1 สิ่งที่โยนาห์เลือกทำเป็นอย่างแรก เมื่อจิตใจของท่านรู้สึก “อ่อนเพลีย” คือ? (สังเกตุคำหลัง @)
Q2 คุณจะนำแบบอย่างจากชีวิตของโยนาห์มาใช้ในชีวิตของคุณในยามที่มี “จิตใจอ่อนเพลีย” อย่างไร? (ดู มัทธิว 11:28 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 13-14   ลูกา 10:1-24

Speak Your Mind

*