วันอังคารที่ 13 เมษายน วันผู้สูงอายุ เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 “การให้เกียรติแก่บิดามารดา”

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า”
ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ @เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน
@และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า

Q1 ผลลัพธ์ของ “การให้เกียรติแก่บิดามารดา” มี 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 วันนี้เป็น “วันผู้สูงอายุ” หาเวลาที่คุณจะไปใช้เวลากับคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย และอธิษฐานเผื่อท่าน เพราะสิ่งนี้เป็นการให้เกียรติบิดามารดา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 22-24   ลูกา 12:1-31

Speak Your Mind

*