ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

Speak Your Mind

*