วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 1 พงศาวดาร 16:31 “พระเจ้าทรงครอบครอง”

จงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและแผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์
ให้เขาพูดในหมู่บรรดาประชาชาติว่า @ “พระเจ้าทรงครอบครอง”*

Q1 อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ “ฟ้าสวรรค์” และ “โลกนี้” เต็มไปด้วย “ความยินดีเปรมปรีดิ์”? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู 1 พงศาวดาร 17:20 ประกอบ)
Q2 คำว่า “พระเจ้าทรงครอบครอง”* มีความหมายในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: “พระเจ้าทรงครอบครอง”* หมายถึง พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียว ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ทรงเป็นพระผู้สร้าง ทุกสิ่งถูกสร้างและอยู่ภายใต้การจัดการ และการดูแลของพระองค์
1 พงศาวดาร 17:20 ข้าแต่พระเจ้า หามีผู้ใดเหมือนพระองค์ไม่ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือพระองค์ ตามที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินกับหูของข้าพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 26-28            กิจการ 22

Speak Your Mind

*