สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

สูจิบัตร 25 กรกฏาคม 2021

國語部程序表二〇二一年七月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ใคร่ครวญพระวจนะ “1 พงศาวดาร 16:10-12”
นมัสการด้วยเพลงสั้นอธิษฐานก่อน เพียงผู้เดียว ชั่วชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “1 โครินธิ์ 3:1-23”  คุณสิชาญ
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณสิชาญ
ถวายเพลง“เชื่อและฟังคำ”
เทศนา : “เพื่อนร่วมงานเพื่อพระเจ้า” “1 โครินธิ์ 3:1-23” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “อยู่ในพระทัยพระองค์”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*