สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021

สูจิบัตร 26 กันยายน 2021

國語部程序表二〇二一年九月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ใคร่ครวญพระวจนะ “สดุดี 63:1-3”
นมัสการด้วยเพลงสั้นอธิษฐานก่อน ผู้เป็นความหวัง เปิดดวงตา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “1 โครินธิ์ 5:1-13”  คุณสิชาญ
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณสิชาญ
ถวายเพลง“สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า”
เทศนา : “ต้มกบ” “1 โครินธิ์ 5:1-13” คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พระเจ้าเที่ยงแท้”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*