ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย  วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

Speak Your Mind

*