ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2016

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรรณี/คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณชลลดา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณณิชา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณวรวดี คุณพรพรรณา
คุณเหอจื่อหวาย คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณหลิวหลิง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์
คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิล
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณสุขุม

Speak Your Mind

*