วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/คุณเหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณดิเรก คุณวรรณนิสา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณพรพรรณา
คุณจางจ้าน คุณโจวหลงเหอ คุณจ้างเวยฟง คุณหลิวหลิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณอภิทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.