เชิญร่วมนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
主日早晨邀請您一同來讚美敬拜主!

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023
2023年8月13日(主日)

ภาคภาษาไทย
นมัสการ เวลา 9.1510.50 น.
รวีวารศึกษา เวลา 11.0012.00 น.


崇拜時間 : 10.30 – 12.00
成人主日學 : 9.30 – 10.20
兒童主日學 : 10.00 – 12.00

LIVE! 直播

ติดตาม 官方帳號

ถวาย 奉獻

กรุณาใช้แอป Mobile Banking สแกน เพื่อโอนเงินเท่านั้น

เฝ้าเดี่ยว 靈修

การอ่านและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า
ประจำวัน และอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่ม
ภายใน 1 ปี

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน สดุดี 55:2 “สิ่งที่ท่านสามารถทำได้”

@ขอทรงสดับ และ@ขอทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมแพ้ความทุกข์ยากลำบากแล้ว Q1 “ข้าพระองค์ยอมแพ้ความทุกข์ยากลำบากแล้ว” แสดงให้เห็นว่า

Read More »

2023年9月30日(六)經文:提摩太後書1:6-10

對提摩太的提醒:一、激勵提摩太勇敢服事主。保羅要提摩太在神所賜的各項事奉的恩賜上忠心,在為福音受苦的事上要有見證,在堅守信仰的內容上要忠心。保羅認為提摩太既有真實的信心,便應按著所得的恩賜(參 提前 4:14 ),勇敢傳福音,甚至為此受苦。 寫下對您有感動的一節經文:這段經文的主要內容是什麼?對自己有什麼提示?以你所讀的經文,向神讚美、認罪及祈求?

Read More »

ข่าวสาร
教會消息

รายการ วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2023

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Officialนมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Officialประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8:15-9:00 น. ที่ห้อง 31 ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2023 ผู้นำประชุม: คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหราน         ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธรผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง           ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ

Read More »

下主日(二〇二三年十月一日)

9:30-9:50國,泰語聯合禱告會,10:00-11:30國,泰語聯合崇拜。在一樓大堂及YouTube : GBCBKK Official。每月第一主日08:15-09:00在31室舉行執事會禱告會。 下週崇拜   領  詩:康美然姊妹     領  會:林順意弟兄講  員:陳文明傳道     主  餐:何澤平牧師司  琴:陳麗君姊妹

Read More »

รายการวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2023

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Officialภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2023 ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล     ผู้เทศนา: คุณวิทย์ สุนทรนันท์ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ              ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Read More »