ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

ผู้นำประชุม: คุณสุขุม/คุณวันทนาพร
ผู้นำเพลงสั้น: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณวันดี/คุณหลี่ชิงชิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณสยุมพร
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณณิชา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์:
คุณเหอจื่อหวาย
คุณเฉินเฉาจิ้น คุณจ้าวเวยฟง
ทีมต้อนรับ: คุณดิเรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *