ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอุรัชนี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์:
คุณสุมล คุณพรพรรณา คุณสยุมพร
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจางฟ่งฉิน คุณปั่นหยุนเจียว
ทีมต้อนรับ: คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *