ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณน้ำทิพย์/คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณวรวดี คุณเหอจื่อหวาย
คุณเฉินเฉาจิ้น คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณจินตนาภรณ์ คุณสุขุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *