ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา: อ.นันทชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณสุมล/คุณสยุมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ:
คุณจำเริญ คุณอานนท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณสยุมพร
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณวิทย์
คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *