ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน ลี
ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี: คุณบุญญา นากดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *