ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา :อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณนงค์ลักษณ์/คุณสยุมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณหวางจิ้ง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณฉุงลี่หวา คุณจ้าวเจวียน
คุณซือติ้งเม่า คุณปั่นหยุนเจียว
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณชลลดา คุณสิริ คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *