ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

ผู้นำประชุม :คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณขวัญเนตร/คุณดิเรก
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:คุณฉุงลี่หวา คุณจ้าวเจวียน
คุณหยางเหวินเฉวีย คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ คุณวิทย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *