ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา
:อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณดวงรัตน์/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณขวัญเนตร/คุณดิเรก
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:คุณโจวหลงเหอ
คุณเหอจื่อหวาย คุณหวางยวี่ คุณหลิวเจี๋ย
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ คุณวิทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *