ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณวิชัย
ผู้เทศนา :อ.เหอจื้อผิง
ผู้เล่นดนตรี :คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณวลีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย/คุณโจวหลงเหอ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณวรรณนิสา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *