ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2015

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณวรวดี คุณพรรณี คุณเหอจื๋อหวาย
คุณจ้าวเวยฟง คุณโจวหลงเหอ คุณฉุงอวี๋หลง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณขวัญเนตร คุณดิเรก คุณวรรณนิสา
คุณณัฐฐิติชญา คุณภูมินทร์
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ์
คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณอภิทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *