ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์ คุณพรรณี คุณฉุงลี่หวา คุณหูร่วนชุน คุณหลี่ชิงชิง คุณจ้าวกั๋วรุ่ย
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม
ทีมต้อนรับ: คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *