ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุภัทรา/คุณพรพรรณา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจำเริญ
คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *