ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณชูพรรณ/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณชลลดา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณณัฐินี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณสุมล คุณวรทัย คุณวลีพรรณ
คุณสยุมพร คุณหยางเอินซิ่น คุณซือติ้งเซิ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ: คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณอภิทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *