ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.จอห์นนี่ แมคคลีน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวิภาวัลย์ คุณวศินี
ทีมต้อนรับ : คุณอานนท์ คุณอุไรพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *