วันเสาร์ที่ 15 ต.ค. 2022 
ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official


วันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 2022 
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น. รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น. รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ
วันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 2022
ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน ลี            
ผู้เทศนา: คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เล่นดนตรี: คุณคณาพร เที่ยงธรรม               
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

11:00-12:15國語崇拜。10:00-10:45主日學。
在一樓大堂及 YouTube : GBCBKK Official 。
領  詩:蔡偉才弟兄
領  會:蔡偉才弟兄
講  員:何澤平牧師    
司  琴:何張佳韻師母

วันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 2022 
ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official


วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 2022 
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น. รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น. รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ
วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 2022

ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล            
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ               
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

11:00-12:15國語崇拜。10:00-10:45主日學。在一樓大堂及 YouTube : GBCBKK Official 。

領  詩:楊樹群弟兄
領  會:楊樹群弟兄
講  員:何澤平牧師    
司  琴:何張佳韻師母

วันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 2022 

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล/คุณเหอฉีเหม่ย      
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/คุณเหอฉีเซิง
ผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา            
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

5/567