สูจิบัตร 18 ก.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพันไมล์/คุณสิชาณีย์  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณนงค์ลักษณ์

Read more

สูจิบัตร 11 ก.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณจำเริญ

Read more

สูจิบัตร 4 ก.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณเนี่ยจิน/คุณกรรณิกา  ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณกงอิ๋ง  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพานฮุ่ยจู
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณสยุมพร คุณเฉิงจิ้ง  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณธีระ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ

Read more

สูจิบัตร 27 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 27 มิถุนายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณจินตนาภรณ์/คุณอรนุช ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอภิรดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณพรพรรณา

Read more

สูจิบัตร 20 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 20 มิถุนายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณขนิษฐา/คุณอรวรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชูพรรณ/คุณชนมน

Read more

690/692