หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และประชาชนชาวไทยสำหรับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และการจัดการงานต่างๆ ที่จะเรียบร้อย
2.สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี อยุธยา และปทุมธานี สถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ และสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ เผื่อรัฐบาลที่จะมีสติปัญญาในการดูแลจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ประสบความทุกข์ยากได้
3.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 เผื่อคณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะธรรมกิจ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณของคริสตจักร รวมทั้งสมาชิกคริสตจักรทุกคนที่จะเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับปีหน้า [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ไต้หวัน จีน และออสเตรเลีย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเมกีในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา โดยมีบ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก มีคนบาดเจ็บ และเสียชีวิต อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการดูแลและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งอธิษฐานเผื่อภาวะน้ำท่วมในประเทศไทยตอนกลางที่มีนาข้าวจมน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 เผื่อคณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะธรรมกิจ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณของคริสตจักร รวมทั้งสมาชิกคริสตจักรทุกคนที่จะเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับปีหน้า [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”
2.ขอบคุณสำหรับค่ายคริสตจักร “เป็นดั่งประภาคาร” เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2016 ณ.วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรผ่านพระวจนะของพระองค์ และสามัคคีธรรมสำหรับพี่น้องที่ไปร่วมค่ายทั้งหมด 107คน มีผู้รับเชื่อ 2 คน อธิษฐานเผื่อการประชุมประเมินผลวันนี้ เวลา 45 น. [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ…

1.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”
2.การลงประชามติรับร่าง “รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” วันนี้ (7ส.ค.) ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะไม่เกิดความขัดแย้งจนกลายเป็นความรุนแรง ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญากับรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศ
3.อธิษฐานเผื่อ ผู้รับใช้เต็มเวลาภาคภาษาไทย (อ.นนท์ชัย) ภาคภาษาจีน (อ.เหอจื้อผิง) คณะมัคนายก (คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม) ในการร่วมรับใช้ คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ที่จะดำเนินตามแผนงานที่วางไว้ในครึ่งปีหลัง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”
2.นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศ การลงประชามติสำหรับการรับร่าง “รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ และสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวจากทั้งทุกๆ ฝ่าย ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะไม่เกิดความขัดแย้งรุนแรง [Read more…]