หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) และการเตรียมงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การจัดการการเลือกตั้ง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ขึ้นทรงราชย์สืบต่อราชสันติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพระองค์ท่านให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอทรงพระเจริญ
2.การรับรองงบประมาณคริสตจักรปี 2017 ที่จะประชุมหลังการนมัสการในวันนี้ เผื่อเป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน ที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และประชาชนชาวไทยสำหรับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และการจัดการงานต่างๆ ที่จะเรียบร้อย
2.สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี อยุธยา และปทุมธานี สถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ และสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ เผื่อรัฐบาลที่จะมีสติปัญญาในการดูแลจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ประสบความทุกข์ยากได้
3.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 เผื่อคณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะธรรมกิจ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณของคริสตจักร รวมทั้งสมาชิกคริสตจักรทุกคนที่จะเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับปีหน้า [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ไต้หวัน จีน และออสเตรเลีย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเมกีในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา โดยมีบ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก มีคนบาดเจ็บ และเสียชีวิต อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการดูแลและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งอธิษฐานเผื่อภาวะน้ำท่วมในประเทศไทยตอนกลางที่มีนาข้าวจมน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 เผื่อคณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะธรรมกิจ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณของคริสตจักร รวมทั้งสมาชิกคริสตจักรทุกคนที่จะเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับปีหน้า [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”
2.ขอบคุณสำหรับค่ายคริสตจักร “เป็นดั่งประภาคาร” เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2016 ณ.วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรผ่านพระวจนะของพระองค์ และสามัคคีธรรมสำหรับพี่น้องที่ไปร่วมค่ายทั้งหมด 107คน มีผู้รับเชื่อ 2 คน อธิษฐานเผื่อการประชุมประเมินผลวันนี้ เวลา 45 น. [Read more…]