หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และยุติธรรม โดยเฉพาะช่วงนี้ที่สถานการณ์ทางภาคใต้เริ่มมีเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น รวมถึงความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีคนบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตน้อยลง
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การจัดการการเลือกตั้ง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และยุติธรรม
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน
3.คณะกรรมการมิชชั่นในการติดต่อทาบทามผู้ประกาศ และการมองหาสถานประกาศใหม่ เพื่อทำการประกาศและขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปในที่ที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การจัดการการเลือกตั้ง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ แม้ว่าจะไม่มีน้ำหลากแล้วก็ตาม แต่มีน้ำท่วมขังที่รอการระบายอีกเป็นบริเวณกว้าง
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการมิชชั่น รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) และการเตรียมงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การจัดการการเลือกตั้ง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ขึ้นทรงราชย์สืบต่อราชสันติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพระองค์ท่านให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอทรงพระเจริญ
2.การรับรองงบประมาณคริสตจักรปี 2017 ที่จะประชุมหลังการนมัสการในวันนี้ เผื่อเป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน ที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน [Read more…]