หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดการเลือกตั้งตามแผนการที่วางไว้ รวมทั้งการจัดงานการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคมนี้
2.สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในภาคกลางตอนบน และภาคอีสาน 43 จังหวัด แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วใน 33 จังหวัด แต่อีก 10 จังหวัดยังไม่คลี่คลาย โดยจังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุดในเวลานี้ รวมทั้งภาคใต้ที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม เผื่อที่การช่วยเหลือจะเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนอย่างทั่วถึง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ในการบริหารดูแลประเทศไทย การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และยุติธรรม และการจัดการเลือกตั้งตามแผนการที่วางไว้ รวมทั้งการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรในวันที่ 28 กรกฎาคม และการจัดงานการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคมนี้
2.สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ โดยเฉพาะทางภาคใต้ที่ยังมีเหตุการณ์ลอบยิงและวางระเบิดเป็นระยะๆ รวมทั้งความรุนแรงที่เกิดจากการก่อการร้ายทั้งในอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ฟิลิปปินส์ ซีเรีย เวเนซุเอลา และที่อื่นๆ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรี ในการบริหารดูแลประเทศไทย การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และยุติธรรม ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง สถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีการเคลื่อนไหว และการจัดการเลือกตั้งตามแผนการที่วางไว้ รวมทั้งการจัดงานการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคมนี้
2.สถานการณ์ความขัดแย้งในคาบมหาสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และญึ่ปุ่น ที่เกาหลีเหนือยังคงซ้อมยิงขีปนาวุธอย่างต่อนเนื่อง ทำให้เกิดความตรึงเครียดระหว่างประเทศ และอาจก่อให้เกิดสงครามได้ ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายในทางที่ดี ด้วยการเจรจา ไม่ใช้ความรุนแรง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและยุติธรรม โดยเฉพาะความรุนแรงในภาคใต้ที่จะมีเหตุการณ์ซุ่มยิง และวางระเบิดเป็นระยะๆ รวมทั้งการจัดงานการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคมนี้
2.สถานการณ์ความขัดแย้งในคาบมหาสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ ที่มีการทดลองขีปนาวุธ และการซ้อมรบ รวมทั้งการเข้ามาของสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศแถบอาเซียน ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายในทางที่ดี ด้วยการเจรจา ไม่ใช้ความรุนแรง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และยุติธรรม โดยเฉพาะช่วงนี้ที่สถานการณ์ทางภาคใต้เริ่มมีเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น รวมถึงความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีคนบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตน้อยลง
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน [Read more…]