สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020

สูจิบัตร 19 เมษายน 2020

國語部程序表二〇二〇年四月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  19 เมษายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  คุณเทียนชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

สูจิบัตร 12 เมษายน 2020

國語部程序表二〇二〇年四月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  12 เมษายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

สูจิบัตร 5 เมษายน 2020

國語部程序表二〇二〇年四月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  5 เมษายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เพลงสั้น :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 29 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  29 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เพลงสั้น :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 22 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  22 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]