สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

สูจิบัตร 19 พฤษภาคม 2019

國語部程序表二〇一九年五月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  19 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวรวดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณอรวรรณ คุณภัทรพร
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณชัยพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019

สูจิบัตร 12 พฤษภาคม 2019

國語部程序表二〇一九年五月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  12 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสลินทิพย์ คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ :  คุณชนมน คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

สูจิบัตร 5 พฤษภาคม 2019

國語部程序表二〇一九年五月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  5 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุมล/คุณจ้งเจี๋ยหลิน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหวางลี่เผิง
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

สูจิบัตร 28 เมษายน 2019

國語部程序表二〇一九年四月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  28 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณวันดี
ทีมต้อนรับ :  คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

สูจิบัตร 21 เมษายน 2019

國語部程序表 二〇一九年四月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  21 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณพรพรรณา คุณเฉินเฉาจิ้น คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง [Read more…]