สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

สูจิบัตร 23 มกราคม 2022

國語部程序表二〇二二年一月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  23 มกราคม ค.ศ. 2022  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : คุณบุญญา นากดี       [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

สูจิบัตร 16 มกราคม 2022

國語部程序表二〇二二年一月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  16 มกราคม ค.ศ. 2022  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022

สูจิบัตร 9 มกราคม 2022

國語部程序表二〇二二年一月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  9 มกราคม ค.ศ. 2022  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

สูจิบัตร 2 มกราคม 2022

國語部程序表二〇二二年一月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  2 มกราคม ค.ศ. 2022  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021

สูจิบับตร 26 ธันวาคม 2021

國語部程序表二〇二一年十二月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  26 ธันวาคม ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม [Read more…]