สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021

สูจิบัตร 13 มิถุนายน 2021

國語部程序表二〇二一年六月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณคณาพร เที่ยงธรรม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

สูจิบัตร 6 มิถุนายน 2021

國語部程序表二〇二一年六月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  6 มิถุนายน ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021

สูจิบัตร 30 พฤษภาคม 2021

國語部程序表二〇二一年五月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณพงศ์ชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณคณาพร เที่ยงธรรม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2021

สูจิบัตร 23 พฤษภาคม 2021

國語部程序表二〇二一年五月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณบุญญา นากดี [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2021

สูจิบัตร 16 พฤษภาคม 2021

國語部程序表二〇二一年五月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ [Read more…]