สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021

สูจิบัตร 26 กันยายน 2021

國語部程序表二〇二一年九月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021

สูจิบัตร 19 กันยายน 2021

國語部程序表二〇二一年九月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021

สูจิบัตร 12 กันยายน 2021

國語部程序表二〇二一年九月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณบุญญา นากดี [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021

สูจิบัตร 5 กันยายน 2021

國語部程序表二〇二一年九月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  5 กันยายน ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง    [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021

สูจิบัตร 29 สิงหาคม 2021

國語部程序表二〇二一年八月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา :  อ.อนุชา ขอบปี
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ [Read more…]