สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

สูจิบัตรวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

國語部程序表二〇二一年四月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณพงศ์ชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณบุญญา นากดี [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021

สูจิบัตร 4 เมษายน 2021

國語部程序表 二〇二一年四月四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  4 เมษายน ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
:  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021

สูจิบัติ 28 มีนาคม 2021

國語部程序表二〇二一年三月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  28 มีนาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน ลี
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

สูจิบัตร 21 มีนาคม 2021

國語部程序表二〇二一年三月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

สูจิบัติ 14 มีนาคม 2021

國語部程序表 二〇二一年三月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]