สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

สูจิบัตร 27 มีนาคม 2022 國語部程序表二〇二二年三月廿七日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์) ประจำวันอาทิตย์ที่  27 มีนาคม ค.ศ. 2022  เวลา 09:00 น. ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์ ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผู้เล่นดนตรี : คุณบุญญา นากดี

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022

สูจิบัตร 20 มีนาคม 2022 國語部程序表二〇二二年三月廿日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์) ประจำวันอาทิตย์ที่  20 มีนาคม ค.ศ. 2022  เวลา 09:00 น. ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ ผู้เล่นดนตรี : คุณบุญญา นากดี

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022

สูจิบัตร 13 มีนาคม 2022 國語部程序表二〇二二年三月十三日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์) ประจำวันอาทิตย์ที่  13 มีนาคม ค.ศ. 2022  เวลา 09:00 น. ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผู้เล่นดนตรี : คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

สูจิบัตร 6 มีนาคม 2022 國語部程序表 二〇二二年三月六日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่  6 มีนาคม ค.ศ. 2022  เวลา 10:00 น. ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น 

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022

สูจิบัตร 27 กุมภาพันธ์ 2022 國語部程序表二〇二二年二月廿七日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์) ประจำวันอาทิตย์ที่  27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022  เวลา 09:00 น. ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล ผู้เล่นดนตรี : คุณพีรวิชญ์ พันเลิศกิจสกุล