สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

สูจิบัติ 10 มกราคม 2021

國語部程序表二〇二一年一月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  10 มกราคม ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณจางเจียยุ่น    [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

สูจิบัติ 3 มกราคม 2021

國語部程序表 二〇二一年一月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  3 มกราคม ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง / คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณจางเจียยุ่น      [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2020

สูจิบัติ 27 ธันวาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年十二月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  27 ธันวาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2020

สูจิบัตร 20 ธันวาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年十二月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  20 ธันวาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณบุญญา
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม  [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020

สูจิบัตร 13 ธันวาคม 2020

國語部程序表 二〇二〇年十二月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  6 ธันวาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิสกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]