สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

สูจิบัตร 17 กุมภาพันธ์ 2019

國語部程序表二〇一九年二月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

สูจิบัตร 10 กุมภาพันธ์ 2019

國語部程序表二〇一九年二月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสลินทิพย์ คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

สูจิบัตร 3 กุมภาพันธ์ 2019

國語部程序表二〇一九年二月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณฉวี่เต๋อเหลียง คุณซุนจื้อฮุ่ย คุณโจวตู้เจียง คุณจางจ้าน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

สูจิบัตร 27 มกราคม 2019

國語部程序表二〇一九年一月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  27 มกราคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณภัทรพร คุณศศิรักษ์
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

สูจิบัตร 20 มกราคม 2019

國語部程序表二〇一九年一月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  20 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอุรัชนี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพัทธมน คุณณิชา
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]