สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018

สูจิบัตร 7 ตุลาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十月七日

ายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  7 ตุลาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณชัยพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณวรวดี คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณโจวตู้เจียง คุณโจวหลงเหอ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018

สูจิบัตร 30 กันยายน 2018

國語部程序表二〇一八年九月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  30 กันยายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวิภาวัลย์ คุณสลินทิพย์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018

สูจิบัตร 23 กันยายน 2018

國語部程序表二〇一八年九月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  23 กันยายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018

สูจิบัตร 16 กันยายน 2018

國語部程序表二〇一八年九月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  16 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณน้ำทิพย์ คุณอรวรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

สูจิบัตร 9 กันยายน 2018

國語部程序表二〇一八年九月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  9 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณภัทรพร คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]