สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

สูจิบัตร 7 เมษายน 2019

國語部程序表二〇一九年四月七日十時

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  7 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงรัตน์/คุณสมสิริ
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจางจ้าน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณเฉินเฉาจิ้น คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 31 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月卅一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  31 มีนาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.อนุชา ขอบปี
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณขวัญเนตร
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 24 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  24 มีนาคม ค.ศ. 2019   เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณณัฐฐิติชญา คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 17 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  17 มีนาคม ค.ศ. 2019   เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา
ทีมต้อนรับ :  คุณอุไรพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 10 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  10 มีนาคม ค.ศ. 2019     เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ [Read more…]