วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:8 “ความรัก V”

ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไป
แม้การพูดภาษาแปลกๆ นั้น ก็จะมีเวลาเลิกกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป

Q1 “ความรัก” แตกต่างจาก “การเผยพระวจนะ” “การพูดภาษาแปลกๆ” และ “วิชาความรู้” อย่างไร ?
Q2 อ่าน 1 โครินธ์ 13:4-8 อีกครั้ง ทบทวนคุณลักษณะของความรักที่คุณได้เรียนรู้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 ที่ผ่านมา อธิษฐานขอให้คุณมีความรักแบบที่พระคัมภีร์สอน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 15-16         มัทธิว 27:1-26

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:7 “ความรัก IV”

ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ
และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

Q1 คุณคิดว่า “ความอดทน” “การเชื่อในส่วนดี” และ “การมีความหวัง” จะมีส่วนทำให้ “ความรักหนักแน่นมั่นคง ยืนยาว” ได้อย่างไร?
Q2 คุณคิดว่า คุณต้องการคุณลักษณะของความรักแบบไหนใน 3 แบบนี้คือ “ความอดทน” “การเชื่อในส่วนดี” และ “การมีความหวัง” ไปช่วยเสริมสร้าง “ความรักของคุณให้หนักแน่นมั่นคง ยืนยาว” ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบสามีภรรยา ความรักระหว่างพ่อแม่ลูก ความรักในหมู่พี่น้อง ความรักในหมู่เพื่อน ความรักในคริสตจักร ฯลฯ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 14      มัทธิว 26:51-75

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:6 “ความรัก III”

(ความรัก) ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด
แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ

Q1 “การชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติในสิ่งที่ดี” และ “การไม่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติในสิ่งที่ผิด” แสดงให้เห็นถึง “ความรักที่แท้จริง” อย่างไร?
Q2 คุณจะสำแดง “ความรักที่แท้จริง” ด้วยการ “เตือนสติ” คนที่คุณรักเมื่อเขากระทำในสิ่งที่ผิดอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 13     มัทธิว 26:26-50

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:5 “ความรัก II”

(ความรัก) ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว
ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “คุณลักษณะของความรักที่ดี” เพิ่มเติมอีก 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า คุณมีคุณลักษณะของความรักที่ดีอันไหนน้อยที่สุด? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? อธิษฐานของการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       เลวีนิติ 11-12    มัทธิว 26:1-25

วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:4 “ความรัก I”

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “คุณลักษณะของความรักที่ดี” อย่างน้อย 5 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า คุณขาดและต้องการคุณลักษณะของความรักที่ดีอันใดบ้าง? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมคุณลักษณะของความรักที่ดีนั้นๆ ให้กับคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       เลวีนิติ 8-10     มัทธิว 25:31-46