รายการวันเสาร์ที่ 22 พ.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 2021 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันเสาร์ที่ 8 พ.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 2021 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการสัปดาห์หน้า

วันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี วันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 2021 เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 2021– (นมัสการออนไลน์) ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 21- นมัสการออนไลน์

อธิษฐานรวม 30-9.50 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันเสาร์ที่ 24 เม.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 21 – นมัสการออนไลน์

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี วันเสาร์ที่ 24 เม.ย. 2021 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 2021
ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official