รายการวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

วันเสาร์ที่ 29 ม.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 2022 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official (งดการมานมัสการที่คริสตจักร)

รายการวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

วันเสาร์ที่ 22 ม.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official (งดการมานมัสการที่คริสตจักร)

รายการวันเสาร์ที่ 15 ม.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2022

วันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 2022  ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2022 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น.  (ประตูเปิดเวลา 08:30 น. ปิด เวลา 9.30 น.) และ ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น. (ประตูเปิดเวลา 10:30 น.) ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

รายการวันเสาร์ที่ 8 ม.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 2022

วันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 2022 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น. (ประตูเปิดเวลา 08:30 น. ปิด เวลา 9.30 น.) และ ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น.  (ประตูเปิดเวลา 10:30 น.) ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 2 ม.ค. 2022

นมัสการรวม ต้นปี เวลา 10:00-11:30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official