อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8:15-9:00 น. ที่ห้อง 31


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2023

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์       
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น  
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
ผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร                 
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

9:30-9:50國,泰語聯合禱告會,10:00-11:30國,泰語聯合崇拜。
在一樓大堂及YouTube : GBCBKK Official。
每月第一主日08:15-09:00在31室舉行執事會禱告會。


下週崇拜  

領  詩:何張佳韻師母  
領  會:黃維基弟兄
講  員:何澤平牧師 
 餐:陳文明傳道
司  琴:Sasirak姊妹

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2023

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์     
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ  
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณรพีพรรณ อึ้งสายเชื้อ คุณวรรณนิสา ทัพซ้าย    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

10:30-12:00國語崇拜。09:30-10:20主日學。
在一樓大堂及 YouTube : GBCBKK Official 。


下週崇拜

領   詩:康美然姊妹   
領  會:孫智慧弟兄
講  員:何澤平牧師   
司  琴:何張佳韻師母
收奉獻:周渡江弟兄、劉 昕弟兄、陳潮進弟兄、戴俊明弟兄 

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2023

ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล     
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ  
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณดวงพร ชาวเมืองแมน คุณภัทรพร ชาวเมืองแมน            
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

5/552