รายการวันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค. 2021

ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค. 2021

ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันเสาร์ที่ 9 ต.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 9 ต.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  เวลา 18:00-18:30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค. 2021 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 ต.ค. 2021

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันเสาร์ที่ 25 ก.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย. 2021

วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย. 2021 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น.ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official