รายการวันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. (ประตูเปิด 08:30 – 09:15 น.)
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น. (ประตูเปิด 09:45 – 11:15 น.)
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 12.30 น. ที่ห้อง 41-42

รายการวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 2020

วันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. และวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 2020 งดรวีวารศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. (ประตูเปิด 08:30 – 09:15 น.)
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น.  (ประตูเปิด 09:45 – 11:15 น.)

รายการวันเสาร์ที่ 21 พ.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. (ประตูเปิด 08:30 – 09:15 น.)
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น. (ประตูเปิด 09:45 – 11:15 น.)
ประชุมอนุกรรมการสรรหามัคนายก เวลา 12.00 น. ที่ห้อง 31

รายการวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. (ประตูเปิด 08:30 – 09:15 น.)
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น.  (ประตูเปิด 09:45 – 11:15 น.)