รายการสัปดาห์หน้า – นมัสการออนไลน์

วันเสาร์ที่ 26 ก.พ. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 27 ก.พ. 2022 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official (งดการมานมัสการที่คริสตจักร)

รายการสัปดาห์หน้า – นมัสการออนไลน์

วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2022 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official (งดการมานมัสการที่คริสตจักร)

รายการวันเสาร์ที่ 12 ก.พ. และ วันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2022

วันเสาร์ที่ 12 ก.พ. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2022 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น.  (ประตูเปิดเวลา 08:30 น. ปิด เวลา 9.30 น.) และ ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official (ประตูเปิดเวลา 10:30 น.)

รายการวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

วันเสาร์ที่ 29 ม.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 2022 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official (งดการมานมัสการที่คริสตจักร)