รายการวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2021

อธิษฐานรวม 30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน เวลา 11.30 – 12.15 น. ที่ห้อง 51-52

รายการวันอาทิตย์ที่ 31 ม.ค. 2021– นมัสการออนไลน์

นมัสการรวม เวลา 10.00-11.15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 2021 – นมัสการออนไลน์

นมัสการรวม เวลา 10.00-11.15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 2021 – นมัสการออนไลน์

นมัสการรวม เวลา 10.00-11.15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 2021 – นมัสการออนไลน์

นมัสการรวม เวลา 10.00-11.15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official