สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

สูจิบัตร 1 พฤศจิกายน 2020

國語部程序表二〇二〇年十一月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020

สูจิบัตร 25 ตุลาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年十月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิสกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年十月十八日

สูจิบัตร 18 ตุลาคม 2020

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

สูจิบัตร 11 ตุลาคม 2020

國語部程序表 二〇二〇年十月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020

สูจิบัตร 4 ตุลาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年十月四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  4 ตุลาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]