หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ…. แผนงานความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ที่จะทำตามแผนงานที่วางไว้ในปี 2010 และสอดคล้องกับเป้าหมายของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้” โครงการตาสว่าง 2 “30 Days with Pslams” ที่สมาชิกจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน และรู้จักพระเจ้าในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย (5 กลุ่ม) และภาคภาษาจีน (4 กลุ่ม) ที่จะเป็นที่ที่ทุกคนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล