“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า”

Q1 คุณคิดว่า “การนิ่ง” จะทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตมากขึ้นได้อย่างไร ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศ์กษัตริย์ 8-9     ลูกา 21:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.