สูจิบัตร 1 พฤษภาคม 2016

國語部程序表二〇一六年五月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณพรรณี คุณเหอจื๋อหวาย คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี่ย คุณฉุงอวี๋หลง
ทีมต้อนรับ : คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู เปลี่ยนจิตใจฉันใหม่
เชิญชวนนมัสการ : 2 ซามูเอล 7:28
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 ทิโมธี 4:1-5” คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Blessed Be The Lord God Almighty
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา : ทุกสิ่งล้วนดี  “1 ทิโมธี 4:1-5” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published.