วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published.