วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 1เธสะโลนิกา 5:11 “หนุนใจกันและกัน”

เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น ตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น

Q1 “การหนุนใจกันและกัน” จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างไร?
Q2 ใครคือคน “คนที่ต้องการคำหนุนใจ” จากคุณ คุณจะหาเวลาที่คุณจะไปหนุนใจคนนั้น ด้วยการโทรศัพท์ / ไปหา / ส่งข้อความ เมื่อไหร่?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 14-15  ยากอบ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *