วันพุธที่ 14 มิถุนายน สดุดี 32:7 “การตอบสนองของพระเจ้า”

พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์
พระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากความยากลำบาก
พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้บอกถึง “การตอบสนองของพระเจ้า” ที่มีต่อคนที่ร้องทูลขอการช่วยเหลือต่อพระองค์อย่างไร?
Q2 “การตอบสนองของพระเจ้า” ช่วยให้คุณมั่นใจที่จะนำเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมา “ร้องทูลขอ” การช่วยเหลือจากพระองค์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *