วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม สุภาษิต 4:23 “การรักษาใจ”

จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน
เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ

Q1 ทำไม “การรักษาใจ” จึงสำคัญสำหรับดำเนินชีวิต? (ดู มัทธิว 5:18-20 ประกอบ)
Q2 มี “จิตใจ” ด้านไหนบ้างที่คุณต้อง “ระมัดระวัง” เป็นพิเศษ?
หมายเหตุ: มัทธิว 5:18-20 18แต่​สิ่ง​ที่​ออก​จาก​ปาก​ก็​ออกมา​จาก​ใจ  สิ่ง​นั้น​แหละ​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มลทิน​ 19ความ​คิด​ชั่ว​ร้าย การ​ฆ่า​คน การ​ผิด​ผัว​ผิด​เมีย การ​ล่วง​ประเวณี การ​ลัก​ขโมย การ​เป็น​พยาน​เท็จ การ​ใส่​ร้าย ​ก็​ออกมา​จาก​ใจ​ 20สิ่ง​เหล่า​นี้​แหละ​ที่​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มลทิน แต่​ซึ่ง​จะ​รับประทาน​อาหาร​โดย​ไม่​ล้าง​มือ​ก่อน ไม่​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มลทิน”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 25-27   กิจการ 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *