วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม โรม 12:6ก “ของประทาน”

และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา

Q1 อะไรคือ “ของประทาน” ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคุณ? (“ของประทาน” หมายถึง “สิ่งที่คุณมี” ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ทรัพย์สิ่งของ บุคลิกภาพ ฯลฯ)
Q2 คุณจะใช้ “ของประทาน” ที่ได้รับจากพระเจ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 41-42    กิจการ 16:22-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *