วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 1 ทิโมธี 6:10 “การรักเงินทอง” (ความโลภ)

ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล
และเพราะความโลภนี่แหละ จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ
และตรอมตรมด้วยความทุกข์

Q1 ผลลัพธ์ของ “การรักเงินทอง” (ความโลภ) มีอย่างน้อย 3 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้เตือนสติคุณในเรื่อง “การรักเงินทอง” และ “การมีเงินทอง” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 10-12   กิจการ 19:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *