วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม สุภาษิต 17:22 “ความแตกต่าง”

ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้ง

Q1 อะไรคือ “ความแตกต่าง” ของ “ใจร่าเริง” และ “ใจที่หมดมานะ” ในเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรค?
Q2 ถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคอยู่  อะไรคือ “จิตใจที่ร่าเริง” ที่คุณอยากจะมี และอะไรคือ “จิตใจที่หมดมานะ” ที่คุณไม่อยากจะมี? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 43-45   กิจการ 27:27-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *