วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2 ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์ทุกตอน”

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน
การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม
เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

Q1 มีผลลัพธ์อย่างน้อย 5 ประการที่ยืนยันว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 “การดลใจของพระคัมภีร์” มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในด้านต่างๆ อย่างไร? เขียนออกมาสัก 3 ประการ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 5-7        ฮีบรู 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *