วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ อิสยาห์ 43:2 “ลุยน้ำ ลุยไฟ”

เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า
เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึง “การปกป้อง” ของพระเจ้าที่มีต่อเรา ในยามที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง “ลุยน้ำ ลุยไฟ” อย่างไร?
Q2 ลองทบทวนดูว่า คุณกำลัง “ลุยน้ำ ลุยไฟ” ในเรื่องใดอยู่ (การเรียน การทำงาน ความรัก ครอบครัว เพื่อน การเงิน การรับใช้ ฯลฯ) อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2-3 รอบ ก่อนที่จะอธิษฐานฝากเรื่องราวเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 21-22         มัทธิว 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *