เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 28 ม.ค. 2 ซามูเอล 5:1-12

ในข้อ 10 บันทึกว่า “และดาวิดทรงเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์” ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า ปัญหาที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ หรือความทุกข์ยากลำบากที่เกิด ขึ้น เป็นเพราะคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่า? ใช้เวลานี้อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *