เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 2 ก.พ. 2 ซามูเอล 7:18-29

คำอธิษฐานของดาวิดตอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความดีงาม และความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขา ลองคิดถึงความดีงามและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในชีวิตของคุณ และอธิษฐานต่อพระองค์เหมือนที่ดาวิดได้กระทำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *